Årsmöte 2023 Lövstalöts Källsortering samf.

Den 30 mars 2023 kl 19.00 hålls årsmöte / stämma för Källsorteringen i kvartersgården Gråalen, Gråalsvägen 66.

Berörda medlemmar kommer att få kallelse med handlingar minst 14 dagar före mötet.