Årsmöte / Stämma kommer att hållas den 6 april 2022 kl 18.30 och 19.30 i kvartersgården Gråalen

För handlingar till respektive förening se under dess flik.

Lövstalöts Vägföreningen och Lövstalöts Källsorterings samfällighets styrelser