Årsmöte / Stämma för vägföreningen kommer att hållas den 13 april 2023 kl 19.00 i kvartersgården Gråalen, Gråalsvägen 66.

Handlingar och kallelse kommer att delas ut till berörda medlemmar i god tid före mötet..