Källsortering

Information Lövstalöts Källsortering Samfällighet

Riksdagen har under 2022 beslutat införa fastighetsnära sortering av hushållsavfall. 

Detta diskuterades på årsstämman 2023 och styrelsen har sen dess försökt hitta en lösning som fungerar ihop med vårt befintliga system. 

Tyvärr finns ingen lösning som möter de nya sopsorteringskraven, och med detta som grund beslutade stämman 2024 att påbörja nedläggning av Lövstalöts Källsortering Samfällighet. Mer information om detta kommer framledes. 

Läs mer om de nya kraven på Uppsala Vatten och avfalls hemsida www.uppsalavatten.se

Den 29 april 2024 kl 19.00 är det årsmöte för Källsorteringen i Gråalens kvarterslokal.

Handlingar kommer att delas ut till berörda medlemmar i god tid.

Behöver du fler påsar till matavfall?

Då kan du hämta dig en bunt nere vid återvinningscentralen vid Traktor Nord.

Lövstalöt källsortering samfällighet bildades 1992 för att förenkla, miljöanpassa och rationalisera sophanteringen i samhället. I stort sett hela det dåvarande samhället anslöts och 4  st små sophus byggdes. Alla medlemmar slipper ha soptunna hemma och hämtningen görs då på 4 platser i stället för ca 250. Vi som varit med från början har också sparat en hel del på taxan. Det vi ska slänga där är: Brännbart i container, matavfall  i de mindre kärlen och pappersförpackningar i de större.

Behöver du hjälp med sorteringen, gå in på den här adressen.

Det är inte OK för icke medlemmar att slänga sopor i våra sophus.