Samhället

Lövstalöt är ett samhälle som har sitt riktiga ursprung för mycket länge sedan. Här finns fornlämningar på flera platser. Den egentliga utbyggnaden startade i slutet av 1960-talet och har fortsatt i etapper sedan dess.

 

Lämna ett svar