Källsortering

Den 29 april 2024 kl 19.00 är det årsmöte för Källsorteringen i Gråalens kvarterslokal.

Handlingar kommer att delas ut till berörda medlemmar i god tid.

Behöver du fler påsar till matavfall?

Då kan du hämta dig en bunt nere vid återvinningscentralen vid Traktor Nord.

Lövstalöt källsortering samfällighet bildades 1992 för att förenkla, miljöanpassa och rationalisera sophanteringen i samhället. I stort sett hela det dåvarande samhället anslöts och 4  st små sophus byggdes. Alla medlemmar slipper ha soptunna hemma och hämtningen görs då på 4 platser i stället för ca 250. Vi som varit med från början har också sparat en hel del på taxan. Det vi ska slänga där är: Brännbart i container, matavfall  i de mindre kärlen och pappersförpackningar i de större.

Behöver du hjälp med sorteringen, gå in på den här adressen.

Det är inte OK för icke medlemmar att slänga sopor i våra sophus.