Källsortering

Behöver du fler påsar till matavfall?

Då kan du hämta dig en bunt nere vid återvinningscentralen vid Traktor Nord.

Den 6 april 2022 kl 18.30 är det årsmöte i Gråalens kvarterslokal.

Lövstalöt källsortering samfällighet bildades 1992 för att förenkla, miljöanpassa och rationalisera sophanteringen i samhället. I stort sett hela det dåvarande samhället anslöts och 4  st små sophus byggdes. Alla medlemmar slipper ha soptunna hemma och hämtningen görs då på 4 platser i stället för ca 250. Vi som varit med från början har också sparat en hel del på taxan. Det vi ska slänga där är: Brännbart i container, matavfall  i de mindre kärlen och pappersförpackningar i de större.

Behöver du hjälp med sorteringen, gå in på den här adressen.

Det är inte OK för icke medlemmar att slänga sopor i våra sophus.