Till alla medlemmar i Lövstalöts vägförening och Lövstalöts Källsortering

Trots rådande

Till alla medlemmar i Lövstalöts vägförening och Lövstalöts Källsortering

Postat 19 mars, 2020 av lovstalot_com

Trots rådande omständigheter kommer vi att hålla årsmöte torsdag 26 mars som bestämts tidigare. Däremot är det lite ändringar i programmet. Skolfastigheter kommer inte och vi har även beslutat att vi hoppar över kaffet, eftersom vi ska klara av mötet så snabbt som möjligt.

Vi är skyldiga att har ett årsmöte för att kunna fastställa avgiften och budgeten för att kunna göra utdebiteringarna.

Vi vädjar också till alla, att visa ansvar och hänsyn att inte komma om man känner sig krasslig då en del av de närvarande kommer att vara i riskgruppen.

Ny styrelse i Villaföreningen

Villaföreningen hade årsmöte den 8 mars och då valdes följande till årets styrelse för villaföreningen:

Mikael Sannefur (ordf)
Hilda Degeryd (sekr och vice ordf)
Margaretha Widenberg (kassör)
Fredrik Bergqvist (rinkansvarig)
Dennis Pedersen
Anna Thellner
Johan Ingvarsson

Angående hastighetsbegränsning i Lövstalöt samhälle.

Det har under en mycket lång tid varit 30 km/tim som gällande hastighet i hela Lövstalöt. Under en hastighetskontroll som polisen höll nyligen framgick med stor tydlighet att detta faktum var många ovetande om. Nu sätter vi ut påminnelser om detta utefter bussgatan och hoppas att polisen inte ska få in lika mycket böter nästa gång de har kontroll. Det handlar i slutändan om trafiksäkerhet och det är många barn i rörelse i  området.

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan

I helgen blev en bil vandaliserad här i Lövstalöt. Vi har sedan flera år grannsamverkan här och det kanske är på sin plats med en påminnelse.

Ser ni något som verkar skumt, en bil som kör sakta igenom byn, eller ett gäng som drar fram. Kolla gärna lite extra, ta en bild eller skriv upp bilnumret. Har ni direkta tips så ring Christer 070-0446666. Du kan även lämna kommentar här under fliken Lövstalöt anonymt. Vi har varit förskonade från den här typen av brott, men vi kan försöka avstyra fler. Vi vill ju ha vårt lugna och fridfulla samhälle kvar, eller hur?

Ny lekplats i Lövstalöt

Nu är lekplatsen färdigbyggd. Kvar är bara att få lite häckplantor efter kanterna och några träd planterade.  Om vi bara kunde få de nysådda jordytorna att vara ifred från cyklar och fötter så att gräset gror och kommer upp så kommer det att bli fint.

image001

 

Lantmäteriets omförrättning av Lövstalöt

Nu har vi kommit så långt i arbetet med omförrättningen att beslut är taget den 29 januari 2014 och all dokumentation finns tillgängliga för berörda fastighetsägare på Lantmäteriets hemsida. Gå till http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Mina-fastighetsarenden/ och logga in med din e-legitimation, så finns alla upplysningar där. Om ingen överklagar så kommer beslutet att vinna laga kraft i början av mars.