Vägföreningen

 

Lövstalöts vägförening har tilldelats ansvaret för vägar och grönområden i samhället. En stor del av arbetet är att se till att vägarna är så trafiksäkra som möjligt och i bästa möjliga skick men begränsas av kommunens ekonomi eftersom en stor del av kostnaderna täcks av bidrag från kommunen.

Kontakt: ordf-vag@lovstalot.com

 

Den 13 april 2023 kl 19.00 hålls årsmöte / Stämma för Vägföreningen

Handlingar kommer att delas ut till alla berörda medlemmar i god tid före mötet..

Lämna ett svar