Lantmäteriets omförrättning av Lövstalöt

Nu har vi kommit så långt i arbetet med omförrättningen att beslut är taget den 29 januari 2014 och all dokumentation finns tillgängliga för berörda fastighetsägare på Lantmäteriets hemsida. Gå till http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Mina-fastighetsarenden/ och logga in med din e-legitimation, så finns alla upplysningar där. Om ingen överklagar så kommer beslutet att vinna laga kraft i början av mars.