Ny lekplats i Lövstalöt

Nu är lekplatsen färdigbyggd. Kvar är bara att få lite häckplantor efter kanterna och några träd planterade.  Om vi bara kunde få de nysådda jordytorna att vara ifred från cyklar och fötter så att gräset gror och kommer upp så kommer det att bli fint.

image001