Information Lövstalöts Källsortering Samfällighet

Riksdagen har under 2022 beslutat införa fastighetsnära sortering av hushållsavfall. 

Detta diskuterades på årsstämman 2023 och styrelsen har sen dess försökt hitta en lösning som fungerar ihop med vårt befintliga system. 

Tyvärr finns ingen lösning som möter de nya sopsorteringskraven, och med detta som grund beslutade stämman 2024 att påbörja nedläggning av Lövstalöts Källsortering Samfällighet. Mer information om detta kommer framledes. 

Läs mer om de nya kraven på Uppsala Vatten och Avfalls hemsida www.uppsalavatten.se

Ny styrelse i Villaföreningen

Villaföreningen hade årsmöte den 8 mars och då valdes följande till årets styrelse för villaföreningen:

Mikael Sannefur (ordf)
Hilda Degeryd (sekr och vice ordf)
Margaretha Widenberg (kassör)
Fredrik Bergqvist (rinkansvarig)
Dennis Pedersen
Anna Thellner
Johan Ingvarsson

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Grannsamverkan

I helgen blev en bil vandaliserad här i Lövstalöt. Vi har sedan flera år grannsamverkan här och det kanske är på sin plats med en påminnelse.

Ser ni något som verkar skumt, en bil som kör sakta igenom byn, eller ett gäng som drar fram. Kolla gärna lite extra, ta en bild eller skriv upp bilnumret. Har ni direkta tips så ring Christer 070-0446666. Du kan även lämna kommentar här under fliken Lövstalöt anonymt. Vi har varit förskonade från den här typen av brott, men vi kan försöka avstyra fler. Vi vill ju ha vårt lugna och fridfulla samhälle kvar, eller hur?

Ny lekplats i Lövstalöt

Nu är lekplatsen färdigbyggd. Kvar är bara att få lite häckplantor efter kanterna och några träd planterade.  Om vi bara kunde få de nysådda jordytorna att vara ifred från cyklar och fötter så att gräset gror och kommer upp så kommer det att bli fint.

image001

 

Lantmäteriets omförrättning av Lövstalöt

Nu har vi kommit så långt i arbetet med omförrättningen att beslut är taget den 29 januari 2014 och all dokumentation finns tillgängliga för berörda fastighetsägare på Lantmäteriets hemsida. Gå till http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Mina-fastighetsarenden/ och logga in med din e-legitimation, så finns alla upplysningar där. Om ingen överklagar så kommer beslutet att vinna laga kraft i början av mars.