Ny styrelse i Villaföreningen

Villaföreningen hade årsmöte den 8 mars och då valdes följande till årets styrelse för villaföreningen:

Mikael Sannefur (ordf)
Hilda Degeryd (sekr och vice ordf)
Margaretha Widenberg (kassör)
Fredrik Bergqvist (rinkansvarig)
Dennis Pedersen
Anna Thellner
Johan Ingvarsson