Information Lövstalöts Källsortering Samfällighet

Riksdagen har under 2022 beslutat införa fastighetsnära sortering av hushållsavfall. 

Detta diskuterades på årsstämman 2023 och styrelsen har sen dess försökt hitta en lösning som fungerar ihop med vårt befintliga system. 

Tyvärr finns ingen lösning som möter de nya sopsorteringskraven, och med detta som grund beslutade stämman 2024 att påbörja nedläggning av Lövstalöts Källsortering Samfällighet. Mer information om detta kommer framledes. 

Läs mer om de nya kraven på Uppsala Vatten och Avfalls hemsida www.uppsalavatten.se